Skuldsanering: En andra chans för ekonomisk frihet

Ekonomisk stabilitet, välfärd och sinnesro är vad många strävar efter idag. Tyvärr, finns det finns flera skäl bakom varför vissa hamnar i svåra ekonomiska situationer. Det kan bero på bristande ekonomisk kunskap eller ansvarstagande, eller akuta situationer som kräver stora lån som är svåra att betala tillbaka. Utan försiktighet och varsamhet är det lätt att hamna i en skuldfälla.

Stora skulder kan orsaka enorm stress för en individ och det kan kännas hopplöst. Man kanske även har fått betalningsanmärkningar och är osäker på om man kan få fler lån. På Enklare kan du läsa mer om hur det fungerar med lån och betalningsanmärkningar. 

 

En möjlig lösning för dem som befinner sig i en riktigt svår ekonomisk situation är skuldsanering. 

 

Vad är skuldsanering? 

Skuldsanering är en rättslig process som ger en privatperson chansen att totalt rekonstruera sin ekonomi för att bli helt skuldfri. Det handlar om att ge upp sin ekonomiska frihet så att alla ens skulder kan betalas av. Det är en slags andra chans att komma på fötter igen. Men det kräver väldigt stora uppoffringar och ska endast ses som en absolut sista utväg. 

 

Hur fungerar skuldsanering? 

Skuldsanering fungerar genom att den skuldsatte ansöker om denna process genom en rättslig ansökan. Denna ansökan innehåller detaljer om den rådande ekonomiska situationen, inklusive en lista över alla skulder och tillgångar. När ansökan har godkänts, kommer en skuldsaneringsförvaltare att utnämnas för att hantera fallet. 

 

I början av processen för skuldsanering upprättar man en plan för hur länge saneringen ska pågå, vilket grundar sig på skuldernas storlek. I de flesta fall pågår skuldsaneringen mellan tre och fem år. 

 

Saneringsplanen gör tydliga beskrivningar av hur mycket som ska gå till olika långivare eller kreditinstitut. Tillsammans med långivaren diskuteras återbetalningsplaner eller delvis avskrivning av lånet. 

 

Under själva saneringsperioden måste den skuldsatte följa alla villkor och beslut som fastställts. Oavsett vad inkomsten var innan måste man från och med att saneringen aktiveras leva på existensminimum. 

 

År 2023 ligger existensminimumet för en ensamstående vuxen på cirka 5700 kr per månad. Detta ska täcka alla ens utgifter, inklusive hyra, räkningar och mat. Det finns vissa undantag där man kan få mer pengar, som vid tandvårdsbesök eller andra specifika situationer. 

 

Det är alltså detta belopp som du får behålla av din lön och inkomst, oavsett hur mycket du jobbar och tjänar. Resten av pengarna går till skuldåterbetalning. 

 

Syftet är att efter saneringsperioden, som varar i flera år, avskrivs det som återstår av dina skulder och du återgår till att behålla hela din inkomst för dig själv. Det är möjligt att avbryta saneringen när som helst, men då återgår alla avtal med långivare till det de var innan saneringen påbörjades. 

 

För att beviljas skuldsanering måste det ha gjorts ärliga och seriösa försök att bli skuldfri på egen hand först. En ansökan om skuldsanering kan bli nekad om det inte går att påvisa seriösa försök att bli skuldfri. Det innebär att man måste visa upp dokument som inkomst och utgifter för att visa hur man har spenderat pengar under tiden man påstår sig försöka bli skuldfri. 

 

Om du överväger skuldsanering kan det alltså vara så att du först måste jobba hårt för att visa att du verkligen vill bli skuldfri innan du skickar in en ansökan. 

 

Fördelar med skuldsanering 

Skuldsanering kan erbjuda flera betydande fördelar för de som befinner sig i en svår ekonomisk situation: 

 

  • Tar bort eller reducerar skuldbördan: Skuldsanering är för vissa det enda sättet att göra sig av med den totala skulden, vilket är viktigt både ekonomiskt och mentalt. 
  • En andra chans: Det ger personer en andra chans och möjligheten att komma tillbaka efter en mycket svår ekonomisk situation. 
  • Skydd mot utmätning och rättsliga åtgärder: Så länge saneringen är aktiv så skyddas den skuldsatte från utmätning eller olika rättsliga åtgärder från eventuella borgenärer. 

 

Nackdelar med skuldsanering 

Trots de fördelar som skuldsanering kan erbjuda finns det också vissa nackdelar som är viktiga att överväga: 

 

Nackdelar med skuldsanering: Trots de fördelar som skuldsanering kan erbjuda finns det också vissa nackdelar som är viktiga att överväga: 

 

  • Negativ kreditpåverkan: Efter en skuldsanering kan det vara svårt att få lån och krediter i framtiden. En fördel i detta är dock att det blir svårt att hamna i samma ekonomiska trubbel igen. Det framtvingar ekonomiskt ansvarstagande. 
  • Offentlig information som är tillgänglig för allmänheten: Eftersom skuldsanering är en offentlig process så finns all information tillgänglig för eventuella arbetsgivare och andra. Det kan påverka möjligheten att få jobb om de anser att sanering är tecken på bristande ansvar. 
  • Leva på en väldigt stram budget: Det är väldigt svårt att leva på existensminimum. Man har tillräckligt för det absolut mest grundläggande, men inte så mycket mer. Sannolikt tvingas man byta bostad för att klara av hyran. Mycket av ens sociala liv kan också påverkas om man inte har möjlighet att gå ut och göra saker som kostar pengar.