Kapitalförsäkring företag skatteverket

Kapitalförsäkring – Rättslig vägledning – Skatteverket

Kapitalförsäkring | Rättslig vägledning | Skatteverket

En kapitalförsäkring är en livförsäkring som inte uppfyller de kvalitativa villkoren för en pensionsförsäkring. Läs också om att premien inte är avdragsgill …

Kapitalförsäkring | Rättslig vägledning – Skatteverket

Kapitalförsäkring | Rättslig vägledning | Skatteverket

Eftersom ett kapitaliseringsavtal saknar en försäkringsrisk är avtalet enligt Skatteverket inte en försäkring och därmed inte heller en livförsäkring enligt …

Vad är en kapitalförsäkring? – Rättslig vägledning

Vad är en kapitalförsäkring? | Rättslig vägledning | Skatteverket

Om du har en svensk kapitalförsäkring, ska det försäkringsbolag du har avtal med betala avkastningsskatt för din försäkring.

Svensk kapitalförsäkring – Skatteverket

Svensk kapitalförsäkring | Skatteverket

För en kapitalförsäkring är skatten en definitiv källskatt som beräknas separat utan koppling till andra inkomster och utgifter i inkomstslaget kapital. Den …

Avkastningsskatt på svensk kapitalförsäkring

Svar på vanliga frågor – Kapitalförsäkringar – Skatteverket

Svar på vanliga frågor – Kapitalförsäkringar | Skatteverket

En kapitalförsäkring är en livförsäkring som inte uppfyller de kvalitativa villkoren för en pensionsförsäkring och som inte heller ska anses vara en …

Frågor och svar – Kapitalförsäkringar

Vad är en kapitalförsäkring? | Rättslig vägledning – Skatteverket

Vad är en kapitalförsäkring? | Rättslig vägledning | Skatteverket

28 dec. 2006 — Skatteverket har uppmärksammat olika förfaranden med kapitalförsäkringar som görs för att upparbetade värden i bolag inte ska beskattas när …

Avkastningsskatt – Skatteverket

Avkastningsskatt | Skatteverket

En obegränsat skattskyldig som har innehaft en utländsk kapitalförsäkring är skattskyldig till avkastningsskatt. Det innebär att den som innehar en utländsk …

Avkastningsskatt för aktiebolag

Kapitalförsäkringsupplägg med egna bolag – Rättslig vägledning

Kapitalförsäkringsupplägg med egna bolag | Rättslig vägledning | Skatteverket

Den skatteförmån som Skatteverket hävdar att HG åtnjutit avser möjligheten för honom att med hjälp av kapitalförsäkringen ta ut den kapitalvinst som uppkom vid …

Utländsk kapitalförsäkring – Rättslig vägledning – Skatteverket

Utländsk kapitalförsäkring | Rättslig vägledning | Skatteverket

Kapitalförsäkringsupplägg med eget bolag – skatteflyktslagen …

Kapitalförsäkringsupplägg med eget bolag – skatteflyktslagen och skattetillägg | Rättslig vägledning | Skatteverket

Keywords: kapitalförsäkring företag skatteverket