Framställan försäkringskassan

Begäran från socialnämnden – Försäkringskassan

Begäran från socialnämnden Utbetalning av retroaktivt beviljad ersättning från Försäkringskassan

FK 3280 (019 F 007) Fastställd av Försäkringskassan. 0771-524 524 www.forsakringskassan.se. 1 (1). 2. Vilket belopp begär socialnämnden?

Retroaktivt beviljad ersättning – Försäkringskassan

13 jan. 2023 — Om Försäkringskassan beviljar en ersättning retroaktivt till en person som fått ekonomiskt bistånd, så kan socialnämnden begära att …

Om Försäkringskassan beviljar en ersättning retroaktivt till en person som fått ekonomiskt bistånd, så kan socialnämnden begära att Försäkringskassan betalar den retroaktiva ersättningen till socialnämnden. Det gäller dock bara om personen har mer än 1 000 kronor av biståndet kvar att betala tillbaka.

Blanketter för kommuner – Försäkringskassan

13 jan. 2023 — Här hittar du blanketter för kommun och socialnämnd. Alla blanketter är i pdf-format. Spara blanketten på datorn innan du börjar fylla i.

Här hittar du blanketter för dig som arbetar inom kommun eller socialnämnd.

Försäkringskassans styrning och uppföljning

Försäkringskassans styrning och uppföljning – Försäkringskassan

för 5 dagar sedan — Försäkringskassan arbetar på uppdrag av riksdag och regering. Varje myndighet har en instruktion som beskriver myndighetens grundläggande …

Här kan du läsa om hur Försäkringskassan styrs och hur myndighetens arbete följs upp. Samt om Försäkringskassans styrning, insynsråd, allmänna ombud, regeringsuppdrag, budget, skrivelser, årsredovisning och remissvar.

skrivelse till regeringen 1 (7) – Försäkringskassan

Framställan om upphävande av bestämmelser i 117 kap. socialförsäkringsbalken (Skrivelse till regeringen – Dnr FK 2022/016014)

24 okt. 2022 — Framställan om upphävande av bestämmelser i 117 kap. socialförsäkringsbalken. Sammanfattning. Försäkringskassan föreslår i samråd med …

skrivelse till regeringen 1 (4) – Försäkringskassan

Framställan om författningsstöd om undantag från kravet på intyg vid ansökan om smittbärarpenning m.m. (110 kap. 24 § andra stycket socialförsäkringsbalken dnr 2021-6960)

26 apr. 2021 — Framställan om författningsstöd om undantag från kravet på intyg vid ansökan om smittbärarpenning m.m. (110 kap. 24 §.

Framställan om utredning av möjligheten att införa …

Framställan om utredning av möjligheten att införa bestämmelser som tillåter att en försäkrad som är sjukskriven under en begränsad period arbetsprövar hos sin arbetsgivare med bibehållen sjukpenning

7 feb. 2022 — Sammanfattning. Försäkringskassans samordningsuppdrag vid rehabilitering enligt 30 kap. 8 § socialförsäkringsbalken (SFB) innefattar ett …

Skicka intyg till oss – Försäkringskassan

29 juni 2022 — Digitala intyg. De intyg som din läkare eller du själv har skickat in till Försäkringskassan digitalt behöver du inte skicka med post.

Här hittar du adressen till Försäkringskassans inläsningscentral dit du kan skicka intyg.

skrivelse till regeringen 1 (7) – Försäkringskassan

24 okt. 2022 — Framställan om en utredning avseende socialförsäkringen vid krig, krigsfara och allvarliga fredstida kriser. Sammanfattning.

Framställan om utredning av om sekretessgränser mellan …

19 apr. 2021 — Försäkringskassan anser att det är angeläget att regeringen tillsätter en utredning som analyserar om sekretessgränserna mellan myndigheter ska …

Keywords: framställan försäkringskassan