Flytta utomlands försäkringskassan

Flytta utomlands – Försäkringskassan

Information om vad som gäller för dig som ska resa, arbeta, flytta, studera, få vård eller tandvård utomlands. Här kan du även ansöka om EU-kort.

Här kan du läsa om vad som gäller för dig som ska flytta utomlands och inte arbetar eller studerar, till exempel om du är pensionär.

Resa, arbeta, flytta, studera eller få vård utomlands

Resa, arbeta, flytta, studera eller få vård utomlands – Försäkringskassan

Här kan du beställa EU‑kortet gratis och läsa vad som gäller om du tillfälligt vistas utomlands och behöver söka sjukvård eller tandvård.

Information om vad som gäller för dig som ska resa, arbeta, flytta, studera, få vård eller tandvård utomlands. Här kan du även ansöka om EU-kort.

Resa utomlands – Försäkringskassan

Arbeta utanför EU/EES och Schweiz. Information om din rätt till ersättning och vård om du flyttar till ett land utanför EU/EES och Schweiz för att arbeta.

Beställ EU-kort och ansök om ersättning efter nödvändig vård, tandvård, eller om du skulle bli sjuk på din semester utomlands. Hitta vilka regler som gäller för EU-kortet, eller vid ansökan om ersättning i efterhand.

Arbeta utomlands – Försäkringskassan

Du kan även lämna dina uppgifter på Mina sidor på forsakringskassan.se. För att logga in behöver du e-legitimation. Om du lämnar dina uppgifter på Mina sidor …

Information för dig som ska arbeta utomlands, och om din rätt till ersättning och vård om du flyttar till, flyttar utanför ett EU/EES-land eller Schweiz för att arbeta. Samt för dig som bor i Sverige och arbetar i flera länder inom EU/ESS eller i Schweiz.

Uppgifter Flytt till eller arbete i ett annat land

Uppgifter Flytt till eller arbete i ett annat land

11 jan. 2023 — Ska jag anmäla till Försäkringskassan att jag arbetar utomlands? … Ja, du ska anmäla till Försäkringskassan innan du börjar arbeta i ett annat …

Arbeta inom EU/EES eller i Schweiz – Försäkringskassan

11 jan. 2023 — Här kan du läsa vad som gäller för dig som flyttar till ett land utanför EU-EES … Resa, arbeta, flytta, studera eller få vård utomlands.

Här kan du läsa vad som gäller för dig som flyttar till ett land inom EU-EES eller till Schweiz för att arbeta.

Arbeta utanför EU/EES och Schweiz – Försäkringskassan

11 jan. 2023 — Du hittar i stället information om vad som gäller för dig på sidan Flytta utomlands. Flytta utomlands. För dig som också ska arbeta i det …

Här kan du läsa vad som gäller för dig som flyttar till ett land utanför EU-EES och Schweiz för att arbeta.

Studera utomlands – Försäkringskassan

11 jan. 2023 — Planerad vård utomlands är när du reser till ett annat EU/EES-land, Schweiz eller … Resa, arbeta, flytta, studera eller få vård utomlands.

Här finner du information för dig som ska studera utomlands.

Planerad vård utomlands – Försäkringskassan

11 jan. 2023 — Här får du veta vad som gäller för dig som ska flytta till Sverige. … medborgare som flyttar tillbaka till Sverige efter en tid utomlands.

Planerad vård utomlands är när du reser till ett annat EU/EES-land, Schweiz eller Turkiet för att få vård.

Flytta till Sverige – Försäkringskassan

Här får du veta vad som gäller för dig som ska flytta till Sverige. Informationen gäller för utländska medborgare som flyttar till Sverige, men också för svenska medborgare som flyttar tillbaka till Sverige efter en tid utomlands. Den gäller inte dig som är utsänd av en utländsk arbetsgivare och inte heller dig som är här för att studera.

Keywords: flytta utomlands försäkringskassan, försäkringskassan flytta utomlands, försäkringskassan föräldrapenning utomlands